RubyGems Navigation menu

padrino-helpers 0.14.3

Tag helpers, asset helpers, form helpers, form builders and many more helpers for padrino

版本列表:

  1. 0.14.4 - November 05, 2018 (87.0 KB)
  2. 0.14.3 - February 23, 2018 (87.0 KB)
  3. 0.14.2 - January 02, 2018 (87.0 KB)
  4. 0.14.1.1 - May 16, 2017 (87.0 KB)
  5. 0.14.1 - May 16, 2017 (87.0 KB)
显示所有 (120 个版本)

所有者:

作者:

  • Padrino Team, Nathan Esquenazi, Davide D'Agostino, Arthur Chiu

SHA 256 checksum:

fed24acd868aa6fe12e7c09939a7cfa6fd15d0a81f761119b0e2e5df841d2a7b

下载总次数 2,989,621

这个版本 23,574

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本: >= 1.3.6

相关链接: