RubyGems Navigation menu

paypal-express 0.4.3

PayPal Express Checkout API Client for Instance, Recurring and Digital Goods Payment.

版本列表:

  1. 0.8.1 - December 22, 2014 (29.0 KB)
  2. 0.8.0 - December 04, 2014 (29.0 KB)
  3. 0.7.1 - November 20, 2014 (29.0 KB)
  4. 0.7.0 - November 13, 2014 (29.0 KB)
  5. 0.6.0 - August 12, 2014 (28.5 KB)
  6. 0.4.3 - February 11, 2012 (26.0 KB)
显示所有 (44 个版本)

所有者:

作者:

  • nov matake

SHA 256 checksum:

eeb0082c6cf89644f2436e078dfc8ac4234445a9c5372b2f6a499ce8fd0a6704

下载总次数 264,754

这个版本 2,135

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: >= 1.3.6

相关链接: