RubyGems Navigation menu

perftools.rb 2.0.1

A sampling profiler for ruby code based on patches to gperftools

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 2.0.5 - July 13, 2016 (1.2 MB)
  2. 2.0.4 - July 27, 2015 (1.2 MB)
  3. 2.0.3 - July 23, 2015 (1.2 MB)
  4. 2.0.2 - July 09, 2015 (1.2 MB)
  5. 2.0.1 - May 23, 2013 (1.2 MB)
显示所有版本 (共 30 个)

业主:

作者:

  • Aman Gupta

SHA 256 校验和:

659764eee4615a907acc1eab0f63a7ba107bb9fcf604fc91b7b81d2506e8db98

下载总量 547,704

这个版本 279,045

许可:

需要的 Ruby 版本:

链接: