RubyGems.org

petfinder

1.0.1

REST client for the Petfinder published API.

installgem install petfinder
Authors

Eric Hutzelman

6,085 total downloads 372 for this version
Owners

59b8519e0d7efa582772903cfdb48cf0

Licenses

MIT

Gemfile
gem 'petfinder', '~> 1.0.1'
Versions
  1. 1.0.1 October 4, 2013 (15.5 KB)
  2. 1.0.0 October 4, 2013 (15 KB)
  3. 0.1.3 September 8, 2012 (13.5 KB)
  4. 0.1.2 September 24, 2010 (13.5 KB)
  5. 0.1.1 September 22, 2010 (15 KB)
Show all versions (7 total)
Development Dependencies
  1. bundler ~> 1.3