RubyGems Navigation menu

pixy 0.1.2

Pixy is an API wrapper for Pixiv url shortener - p.tl

版本列表:

  1. 0.1.3 - December 19, 2019 (8.0 KB)
  2. 0.1.2 - April 06, 2013 (8.0 KB)
  3. 0.1.1 - December 28, 2011 (7.0 KB)
  4. 0.1.0 - December 19, 2011 (7.0 KB)
  5. 0.0.2 - December 15, 2011 (6.0 KB)
显示所有 (6 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

Development 依赖关系 (3):

所有者:

作者:

  • Nihad Abbasov

SHA 256 checksum:

0bcd4d2dc22b43a10ef356218bd82e67b36d6456e084cba2516c2f5dc1323c3f

下载总次数 10,656

这个版本 2,207

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: