RubyGems Navigation menu

png 1.0.0

png allows you to write a PNG file without any C libraries.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 1.2.1 - April 13, 2015 (21.5 KB)
  2. 1.2.0 - August 05, 2009 (19.5 KB)
  3. 1.1.0 - March 26, 2007* (12.0 KB)
  4. 1.0.0 - August 31, 2006* (6.0 KB)

业主:

作者:

  • Ryan Davis

SHA 256 校验和:

aa6348460618ef7d44cd28fc6812c75bd673754f28eb24676db365c274338496

下载总量 189,658

这个版本 3,646

许可:

需要的 Ruby 版本: > 0.0.0

链接: