RubyGems Navigation menu

pp 0.1.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.0 - December 23, 2020 (11.0 KB)
  2. 0.1.1 - November 16, 2017 (6.0 KB) 已废弃
  3. 0.1.0 - September 18, 2020 (11.0 KB)
显示所有 (3 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • claudiob

SHA 256 checksum:

9f4289f31b242726c7d289beab1dcc1c0309b5c8b33d99d017672a569697b578

下载总次数 118,391

这个版本 81,379

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: