RubyGems Navigation menu

protector 0.3.0.beta.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.7.7 - July 08, 2014 (29.0 KB)
  2. 0.7.6 - March 06, 2014 (28.5 KB)
  3. 0.7.4 - January 21, 2014 (28.0 KB)
  4. 0.7.3 - December 30, 2013 (27.5 KB)
  5. 0.7.2 - December 03, 2013 (27.5 KB)
  6. 0.3.0.beta.1 - July 04, 2013 (23.0 KB) 已废弃
显示所有 (36 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Boris Staal

SHA 256 checksum:

196c6c6d9950669ec4bb1184c5245ae459df902ff7489d03e1a8711860350a2e

下载总次数 63,192

这个版本 6

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: