RubyGems Navigation menu

psych 3.0.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.1.0 - December 18, 2018 x86-mingw32 (479.5 KB)
  2. 3.1.0 - December 18, 2018 x64-mingw32 (518.5 KB)
  3. 3.1.0 - December 18, 2018 java (119.5 KB)
  4. 3.1.0 - December 18, 2018 (94.5 KB)
  5. 3.0.3 - October 20, 2018 x86-mingw32 (478.0 KB)
  6. 3.0.1 - December 04, 2017 (92.5 KB) 已废弃
显示所有 (91 个版本)

所有者:

Yanked By:

作者:

  • Aaron Patterson, SHIBATA Hiroshi, Charles Oliver Nutter

SHA 256 checksum:

87e888395c277169878c14b7ca5e77e7615df61b66ba1aff66d01e3444a5f45d

下载总次数 7,505,736

这个版本 30,180

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.2

相关链接: