RubyGems Navigation menu

push_package 0.1.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.5.2 - March 25, 2019 (60.0 KB)
  2. 0.5.1 - August 01, 2016 (60.0 KB)
  3. 0.5.0 - May 20, 2016 (60.0 KB)
  4. 0.4.0 - March 04, 2016 (59.5 KB)
  5. 0.3.0 - February 16, 2016 (59.5 KB)
  6. 0.1.1 - December 20, 2013 (53.0 KB) 已废弃
显示所有 (13 个版本)

所有者:

Yanked By:

作者:

  • Stefan Natchev, Adam Duke

SHA 256 checksum:

24beed7111a04c614a37a60be7c145d69cbbb57221b99febe057f4d92d20d241

下载总次数 152,656

这个版本 6

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: