RubyGems Navigation menu

qiniu-rs 3.4.9

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.4.10 - June 20, 2014 (44.0 KB)
  2. 3.4.9 - April 21, 2014 (44.0 KB) 已废弃
  3. 3.4.7 - March 13, 2014 (44.0 KB)
  4. 3.4.6 - September 27, 2013 (43.5 KB)
  5. 3.4.5 - July 25, 2013 (43.5 KB)
  6. 3.4.4 - July 23, 2013 (43.5 KB)
显示所有 (34 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • why404

SHA 256 checksum:

825cd29774ba7672abfc94e00da15919fb4dd0e670c90dc710abe63637206866

下载总次数 59,206

这个版本 329

许可s:

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: