RubyGems Navigation menu

quick_magick 0.7.2

QuickMagick allows you to access ImageMagick command line functions using Ruby interface.

版本列表:

  1. 0.8.0 - October 31, 2010 (1.3 MB)
  2. 0.7.4 - May 06, 2010 (1.3 MB)
  3. 0.7.3 - April 26, 2010 (1.3 MB)
  4. 0.7.2 - January 30, 2010 (1.3 MB)
  5. 0.7.1 - November 18, 2009 (1.3 MB)
显示所有 (16 个版本)

所有者:

作者:

  • Ahmed ElDawy

SHA 256 checksum:

985215d8e741e6676d9a86a35e1771dc5e32932981be924da01c880b33f16c8c

下载总次数 87,175

这个版本 2,356

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: >= 1.2

相关链接: