RubyGems Navigation menu

rabl 0.0.1

General ruby templating for json or xml

版本列表:

  1. 0.14.2 - September 11, 2019 (275.5 KB)
  2. 0.14.1 - April 28, 2019 (144.0 KB)
  3. 0.14.0 - October 31, 2018 (143.5 KB)
  4. 0.13.1 - October 21, 2016 (130.0 KB)
  5. 0.13.0 - July 15, 2016 (132.5 KB)
  6. 0.0.1 - April 12, 2011 (7.0 KB)
显示所有 (98 个版本)

所有者:

作者:

  • Nathan Esquenazi

SHA 256 checksum:

48bf4f364669defb5d9436171d0bc998cc55fbcd8a801fe915c5bbf8a88e2542

下载总次数 8,890,226

这个版本 2,043

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: