RubyGems Navigation menu

rack-gridfs 0.3.0

Rack middleware for creating HTTP endpoints for files stored in MongoDB's GridFS

版本列表:

  1. 0.4.3 - November 04, 2015 (11.5 KB)
  2. 0.4.1 - June 26, 2011 (9.0 KB)
  3. 0.4.0 - May 12, 2011 (9.0 KB)
  4. 0.3.0 - May 11, 2010 (124.5 KB)
  5. 0.2.0 - October 19, 2009 (124.5 KB)
显示所有 (6 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

作者:

  • Blake Carlson

所有者:

SHA 256 checksum:

a8f6a3b1a601834251010a53bedb1e552d871b9fde0a5188afa3d4f15c657e47

下载总次数 21,454

这个版本 2,541

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: