RubyGems Navigation menu

rainbow 1.1.3

Rainbow extends ruby String class enabling coloring text on ANSI terminals

版本列表:

  1. 3.0.0 - November 29, 2017 (18.5 KB)
  2. 2.2.2 - April 21, 2017 (18.0 KB)
  3. 2.2.1 - December 28, 2016 (17.5 KB)
  4. 2.1.0 - January 24, 2016 (17.0 KB)
  5. 2.0.0 - January 24, 2014 (14.0 KB)
  6. 1.1.3 - December 06, 2011 (7.5 KB)
显示所有 (19 个版本)

所有者:

作者:

  • Marcin Kulik

SHA 256 checksum:

e5726405e3ee2ec7fedc2e38b111bf3dd14e430b0d7dcc9bfd38c25e748bd9e2

下载总次数 187,130,082

这个版本 83,997

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: