RubyGems Navigation menu

rbczmq 1.1

Ruby extension for CZMQ - High-level C Binding for ØMQ (http://czmq.zeromq.org)

版本列表:

  1. 1.7.9 - July 03, 2015 (1.5 MB)
  2. 1.7.8 - December 24, 2014 (1.5 MB)
  3. 1.7.7 - August 29, 2014 (1.5 MB)
  4. 1.7.6 - June 05, 2014 (1.5 MB)
  5. 1.7.5 - January 17, 2014 (1.5 MB)
  6. 1.1 - April 04, 2013 (3.4 MB)
显示所有 (30 个版本)

Development 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • Lourens Naudé, James Tucker

SHA 256 checksum:

03983d37b8f5ec86077065c98fca1950eb6e3994b92f85d4bb46f72ec9537582

下载总次数 97,722

这个版本 1,400

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: