RubyGems Navigation menu

rbczmq 1.7.7

Ruby extension for ZeroMQ (ZMQ) using CZMQ - High-level C Binding for ØMQ (http://czmq.zeromq.org)

版本列表:

  1. 1.7.9 - July 03, 2015 (1.5 MB)
  2. 1.7.8 - December 24, 2014 (1.5 MB)
  3. 1.7.7 - August 29, 2014 (1.5 MB)
  4. 1.7.6 - June 05, 2014 (1.5 MB)
  5. 1.7.5 - January 17, 2014 (1.5 MB)
显示所有 (30 个版本)

Development 依赖关系 (1):

所有者:

作者:

  • Lourens Naudé, James Tucker, Matt Connolly

SHA 256 checksum:

d0d92241204e8e5b7276bf06b953789cd39f690845fb82beda12b02819b2b259

下载总次数 100,306

这个版本 1,904

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: