RubyGems Navigation menu

rbvmomi 2.2.0

Ruby interface to the VMware vSphere API

版本列表:

  1. 2.2.0 - June 13, 2019 (211.5 KB)
  2. 2.1.2 - April 26, 2019 (208.0 KB)
  3. 2.1.1 - April 17, 2019 (171.5 KB)
  4. 2.1.0 - March 26, 2019 (172.5 KB)
  5. 2.0.1 - February 08, 2019 (210.0 KB)
显示所有 (47 个版本)

所有者:

作者:

  • Rich Lane, Christian Dickmann

SHA 256 checksum:

0df02756b66434a8d2c526a1ad990d5f03115dd4d05db03515073cd1d43d853f

下载总次数 16,172,206

这个版本 419,891

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 1.8.7

相关链接: