RubyGems Navigation menu

rdot 1.0.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.1.1.7 - January 31, 2014 (14.5 KB)
  2. 1.1.1.1 - October 24, 2013 (14.0 KB)
  3. 1.1.0.pre3 - May 29, 2013 (13.5 KB)
  4. 1.0.4 - May 29, 2013 (12.5 KB)
  5. 1.0.0 - April 30, 2013 (12.5 KB) 已废弃
显示所有 (26 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Ivan Shikhalev

SHA 256 checksum:

3bfb63ed53b373fb9bbb5f10c9b062cb4313d10c417cf90553686917e6a2ea0a

下载总次数 8,353

这个版本 18

许可:

GNU GPL

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: