RubyGems Navigation menu

redis-aid 0.1.0

Small lib which helps with extending your classes or modules with redis (and nest) goodies.

版本列表:

  1. 0.1.0 - January 13, 2011 (7.5 KB)
  2. 0.0.3 - November 17, 2010 (6.5 KB)
  3. 0.0.1 - November 17, 2010 (6.5 KB)
显示所有 (4 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

所有者:

作者:

  • Chris Kowalik

SHA 256 checksum:

d7a3536db2e9282abbc454176af7168e4e4b1d802256dfe9b28e8b8de717aa8b

下载总次数 7,391

这个版本 3,201

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: