RubyGems Navigation menu

redis_vars 0.8.0

Environment variable handling for teams following 12 Factor/Heroku pattern

版本列表:

  1. 0.8.0 - January 17, 2013 (6.0 KB)
  2. 0.7.2 - January 17, 2013 (6.0 KB)
  3. 0.7.1 - December 27, 2012 (6.0 KB)
  4. 0.7.0 - December 25, 2012 (6.0 KB)
  5. 0.6.1 - December 24, 2012 (5.5 KB)
显示所有 (6 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

所有者:

作者:

  • Daniel Farrell

SHA 256 checksum:

5d55a68801de89a841635b625fc58e0308fb894b41de3d5687fed48cb3ed03a7

下载总次数 10,363

这个版本 2,756

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: