RubyGems Navigation menu

redmine_api_helper 0.3.23

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.3.35 - November 12, 2021 (42.5 KB)
  2. 0.3.23 - August 23, 2021 (41.5 KB) 已废弃
显示所有 (65 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Stephan Wenzel

SHA 256 checksum:

4287dfd20ecf63ee5358609fd9fac7a085ca8a73d738152319a96268d13700ae

下载总次数 2,575

这个版本 86

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.0

相关链接: