RubyGems Navigation menu

reform 1.2.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.3.2 - July 07, 2020 (55.5 KB)
  2. 2.3.1 - May 22, 2020 (57.5 KB)
  3. 2.3.0.rc2 - November 05, 2019 (57.5 KB)
  4. 2.3.0.rc1 - February 26, 2017 (48.0 KB)
  5. 2.2.4 - January 31, 2017 (42.5 KB)
  6. 1.2.0 - November 06, 2014 (63.0 KB) 已废弃
显示所有 (51 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Nick Sutterer, Garrett Heinlen

SHA 256 checksum:

e3063f74933d9a3dc69496e8bf842badf9d36461903230437a382cda57db2d6a

下载总次数 2,839,424

这个版本 54

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: