RubyGems Navigation menu

rmagick 2.9.0

RMagick is an interface between Ruby and ImageMagick.

版本列表:

  1. 2.16.0 - August 15, 2016 (1.5 MB)
  2. 2.15.4 - August 14, 2015 (1.5 MB)
  3. 2.15.3 - July 21, 2015 (1.5 MB)
  4. 2.15.2 - June 02, 2015 (1.5 MB)
  5. 2.15.1 - May 30, 2015 (1.5 MB)
  6. 2.9.0 - July 25, 2009 (1.2 MB)
显示所有 (73 个版本)

作者:

  • Tim Hunter

所有者:

SHA 256 checksum:

cb8e6803c10d02e0fc41cf5705cbd5fa4a5748ac5417c695d4c6938288ed54aa

下载总次数 13,169,705

这个版本 4,795

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: