RubyGems Navigation menu

roebe 0.5.128

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.5.146 - January 26, 2023 (3.8 MB)
  2. 0.5.145 - January 23, 2023 (3.8 MB)
  3. 0.5.128 - September 23, 2022 (3.4 MB) 已废弃
显示所有 (1724 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

770863758843cad920bfa01239ebff1cb22126c961106f75bc2675fbe76db48a

下载总次数 387,349

这个版本 201

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.6

需要的 RubyGems 版本: >= 3.3.22

相关链接: