RubyGems Navigation menu

rqr 0.2.0-x86-mswin32

A ruby library to create qrcode. Output: PS, JPEG, PNG, EPS, TIFF.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 0.2.2 - August 15, 2008* (58.0 KB)
  2. 0.2.2 - August 15, 2008* x86-mswin32 (197.0 KB)
  3. 0.2.1 - August 14, 2008* (58.0 KB)
  4. 0.2.1 - August 14, 2008* x86-mswin32 (196.5 KB)
  5. 0.2.0 - August 12, 2008* (57.5 KB)
  6. 0.2.0 - August 12, 2008* x86-mswin32 (196.5 KB)
显示所有版本 (共 8 个)

业主:

作者:

  • Ryota Maruko

SHA 256 校验和:

= 复制到剪贴板 已复制!

下载总量 38,931

这个版本 3,122

许可:

需要的 Ruby 版本:

链接: