RubyGems Navigation menu

ruby-fann 1.2.4

Bindings to use FANN from within ruby/rails environment

版本列表:

  1. 1.3.0 - November 04, 2020 (77.0 KB)
  2. 1.2.6 - November 17, 2013 (76.5 KB)
  3. 1.2.5 - August 01, 2013 (73.5 KB)
  4. 1.2.4 - May 06, 2013 (73.0 KB)
  5. 1.2.3 - April 01, 2013 (72.5 KB)
显示所有 (23 个版本)

所有者:

作者:

  • tangledpath

SHA 256 checksum:

a652b4ba466f83899c6b94e7d79cb56701cfd3f7d0372a1a8af2531d6359aa58

下载总次数 135,710

这个版本 2,265

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: