RubyGems Navigation menu

ruby-miyako-mswin32 2.1.18

Miyako is Ruby library for programming game or rich client

版本列表:

  1. 2.1.22 - May 27, 2011 (7.2 MB)
  2. 2.1.21 - April 14, 2011 (7.2 MB)
  3. 2.1.20 - December 19, 2010 (7.2 MB)
  4. 2.1.19.0 - November 07, 2010 (7.2 MB)
  5. 2.1.18 - October 15, 2010 (7.2 MB)
显示所有 (21 个版本)

所有者:

作者:

  • Cyross Makoto

SHA 256 checksum:

ed0ebb34796a27e24a63a78c32ba966f5d9cc1940d4634aac2f2c1b608ed71e9

下载总次数 43,330

这个版本 2,098

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: