RubyGems Navigation menu

ruby-sendhub 0.0.4

My first gem and no tests yet. Ruby wrapper for SendHub API

版本列表:

  1. 0.0.5 - April 30, 2012 (5.5 KB)
  2. 0.0.4 - April 08, 2012 (5.0 KB)
  3. 0.0.3 - April 08, 2012 (5.0 KB)
  4. 0.0.2 - April 08, 2012 (5.0 KB)
  5. 0.0.1 - April 08, 2012 (5.0 KB)

Runtime 依赖关系 (2):

作者:

  • SoonKhen OwYong

所有者:

SHA 256 checksum:

6b81098999a017e3a0fe8474fb9790afd7cb76a5c99d56b208cdeee265139428

下载总次数 11,337

这个版本 1,695

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: