RubyGems Navigation menu

rubyzip 1.1.4

rubyzip is a ruby module for reading and writing zip files

版本列表:

  1. 2.3.2 - July 05, 2021 (39.5 KB)
  2. 2.3.1 - July 03, 2021 (40.0 KB)
  3. 2.3.0 - March 14, 2020 (39.5 KB)
  4. 2.2.0 - February 01, 2020 (39.0 KB)
  5. 2.1.0 - January 25, 2020 (38.5 KB)
  6. 1.1.4 - May 30, 2014 (34.0 KB)
显示所有 (35 个版本)

所有者:

作者:

  • Alexander Simonov

SHA 256 checksum:

fb2d7e1ebf593d59aea3514341ca28492648d576390e7826945182dca35b3b0c

下载总次数 238,388,418

这个版本 549,096

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

BSD 2-Clause

需要的 Ruby 版本: >= 1.9.2

相关链接: