RubyGems Navigation menu

rvm 0.1.34

Manages Ruby interpreter environments and switching between them.

版本列表:

  1. 1.11.3.9 - January 28, 2014 (19.5 KB)
  2. 1.11.3.8 - May 30, 2013 (19.5 KB)
  3. 1.11.3.7 - March 31, 2013 (19.5 KB)
  4. 1.11.3.6 - January 24, 2013 (19.0 KB)
  5. 1.11.3.5 - July 02, 2012 (19.0 KB)
  6. 0.1.34 - May 29, 2010 (73.0 KB)
显示所有 (238 个版本)

所有者:

作者:

  • Wayne E. Seguin

SHA 256 checksum:

ee97ce4352bcc0a627ade07be4c9bd097cb9e0beaa9155120b3091438a70b189

下载总次数 13,744,004

这个版本 2,279

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: