RubyGems Navigation menu

rvm 0.1.44

Manages Ruby interpreter environments and switching between them.

版本列表:

  1. 1.11.3.9 - January 28, 2014 (19.5 KB)
  2. 1.11.3.8 - May 30, 2013 (19.5 KB)
  3. 1.11.3.7 - March 31, 2013 (19.5 KB)
  4. 1.11.3.6 - January 24, 2013 (19.0 KB)
  5. 1.11.3.5 - July 02, 2012 (19.0 KB)
  6. 0.1.44 - August 06, 2010 (100.5 KB)
显示所有 (238 个版本)

所有者:

作者:

  • Wayne E. Seguin

SHA 256 checksum:

18d0aa6022e28eca3174bc72712e42c8947491d2041fc04754540ec1aa7544c5

下载总次数 13,842,910

这个版本 3,196

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: