RubyGems Navigation menu

salt-and-pepper 0.2.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.3 - May 15, 2011 (10.0 KB)
  2. 0.2.2 - April 24, 2011 (10.0 KB)
  3. 0.2.1 - April 23, 2011 (10.0 KB) 已废弃
显示所有 (6 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Mate Solymosi

SHA 256 checksum:

05bce29565fb94ce5c76644c2de56338de37e32411bbaa3eac69076dc37bd665

下载总次数 4,596

这个版本 10

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: