RubyGems Navigation menu

save_file 1.0.13

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.34 - September 15, 2021 (9.0 KB)
  2. 1.0.13 - May 18, 2014 (6.5 KB) 已废弃
显示所有 (33 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

6f1c1454f159f0632e3b84abb4eafc20116bdff8517b041450b9b88bcc62730c

下载总次数 33,714

这个版本 1,184

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 1.8.7

相关链接: