RubyGems Navigation menu

simplecov-phpunit 0.4.2

PHPUnit-like HTML Formatter for SimpleCov.

版本列表:

  1. 1.0.0 - October 20, 2016 (10.0 KB)
  2. 0.4.2 - October 04, 2016 (9.5 KB)
  3. 0.4.1 - October 03, 2016 (9.5 KB)
  4. 0.4.0 - September 22, 2016 (9.5 KB)
  5. 0.3.0 - September 19, 2016 (181.0 KB)
显示所有 (7 个版本)

所有者:

作者:

  • Christian Mayer

SHA 256 checksum:

00a0b52bcd946b16e3ec85769813fe151156c69c78123d611a1b5b4abc9047d4

下载总次数 5,488

这个版本 676

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

GPL-3.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.0.0

相关链接: