RubyGems Navigation menu

smartermeter 0.4.5

Fetches SmartMeter data from PG&E and can upload to Pachube

版本列表:

  1. 0.4.5 - November 18, 2017 (147.0 KB)
  2. 0.4.4 - May 17, 2014 (147.0 KB)
  3. 0.4.3 - August 18, 2012 (146.5 KB)
  4. 0.4.2 - February 09, 2012 (146.0 KB)
  5. 0.4.1 - February 06, 2012 (146.0 KB)
显示所有 (13 个版本)

所有者:

作者:

  • Matt Colyer

SHA 256 checksum:

228e391578eac07c1ceef6577183f5604cd18eee9b869b0d4502b5dfca38aa8c

下载总次数 22,484

这个版本 555

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: