RubyGems Navigation menu

snippet_cli 0.3.3

You can write to your espanso config directly using this gem

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 0.3.6 - November 11, 2021 (1.2 MB)
  2. 0.3.5 - November 11, 2021 (1.2 MB)
  3. 0.3.4 - November 11, 2021 (1.2 MB)
  4. 0.3.3 - November 11, 2021 (1.2 MB)
  5. 0.3.2 - November 11, 2021 (1.2 MB)
显示所有版本 (共 25 个)

Runtime 依赖 (9):

业主:

推送:

作者:

  • AJ Markow

SHA 256 校验和:

1b4868bfd69acfc0d7750c4ee25fd3df33821b1e1030e29d8e6b54db54291289

下载总量 20,879

这个版本 1,048

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.0

链接: