RubyGems Navigation menu

sorbet-static-and-runtime 0.5.11284

Sorbet static and runtime in one gem

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 0.5.11284 - March 02, 2024 (4.5 KB)
  2. 0.5.11276 - February 28, 2024 (4.5 KB)
  3. 0.5.11274 - February 27, 2024 (4.5 KB)
  4. 0.5.11268 - February 26, 2024 (4.5 KB)
  5. 0.5.11267 - February 23, 2024 (4.5 KB)
显示所有版本 (共 472 个)

Runtime 依赖 (2):

sorbet = 0.5.11284
sorbet-runtime = 0.5.11284

业主:

推送:

作者:

  • Stripe

SHA 256 校验和:

c89945f7f9e18a53aed0fc2d86d6fff0b9d33a595405ee9031cb44672fbfe550

下载总量 9,790,597

这个版本 16,917

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.0

链接: