RubyGems Navigation menu

sous_chef 0.0.1

Create bash scripts using a simple chef-like syntax

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 0.0.4 - February 04, 2015 (13.0 KB)
  2. 0.0.3 - March 03, 2010 (12.0 KB)
  3. 0.0.2 - February 04, 2010 (12.0 KB)
  4. 0.0.1 - February 03, 2010 (11.5 KB)
显示所有版本 (共 5 个)

业主:

作者:

  • Martin Emde, Brian Donovan

SHA 256 校验和:

35cf4e4329eab226d1e8cb53d6d83f632cf56b5869ac74733d4416258b043672

下载总量 15,145

这个版本 3,283

许可:

需要的 Ruby 版本:

链接: