RubyGems Navigation menu

sqreen 1.0.01480962137-java

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.17.2 - August 30, 2019 java (82.5 KB)
  2. 1.17.2 - August 30, 2019 (82.5 KB)
  3. 1.17.2.rc1 - August 29, 2019 java (82.5 KB)
  4. 1.17.2.rc1 - August 29, 2019 (82.5 KB)
  5. 1.17.2.beta4 - August 23, 2019 java (82.5 KB)
  6. 1.0.01480962137 - December 05, 2016 java (44.5 KB) 已废弃
显示所有 (172 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Sqreen

SHA 256 checksum:

918e4300d52e72713402131eee1780814e53d39e1b5a14967c20c9ec693c271b

下载总次数 983,234

这个版本 73

许可s:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: