RubyGems Navigation menu

sync 0.4.0.beta.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.5.0 - December 04, 2018 (8.5 KB)
  2. 0.4.0.beta.1 - September 03, 2015 (46.0 KB) 已废弃
显示所有 (41 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Chris McCord

SHA 256 checksum:

32a94c5c16308603292246e616e7ea2025509f9fa13b4bce71db7ec6a332a99f

下载总次数 78,798

这个版本 1,181

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本: >= 1.3.4

相关链接: