RubyGems Navigation menu

tamashii-manager 0.3.0

The IoT device manager for RubyConf checkin system.

版本列表:

  1. 0.3.0 - November 20, 2017 (17.5 KB)
  2. 0.2.7 - November 03, 2017 (17.5 KB)
  3. 0.2.6 - October 19, 2017 (17.5 KB)
  4. 0.2.5 - September 20, 2017 (17.5 KB)
  5. 0.2.4 - August 01, 2017 (17.0 KB)
显示所有 (13 个版本)

所有者:

作者:

  • 蒼時弦也, Liang-Chi Tseng, 五倍紅寶石

SHA 256 checksum:

8d510b45107a02d2fd693e1869947ae3faad2b873e0b7add1a8d0f13cb90f8ba

下载总次数 6,062

这个版本 609

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: