RubyGems Navigation menu

terminal-notifier 1.6.1

Send User Notifications on Mac OS X 10.8 or higher.

版本列表:

  1. 2.0.0 - November 01, 2017 (1006.5 KB)
  2. 1.8.0 - May 13, 2017 (37.0 KB)
  3. 1.7.2 - May 12, 2017 (1014.0 KB)
  4. 1.7.1 - October 04, 2016 (712.5 KB)
  5. 1.7.0 - October 01, 2016 (712.5 KB)
  6. 1.6.1 - July 25, 2014 (693.5 KB)
显示所有 (17 个版本)

作者:

  • Eloy Duran

所有者:

SHA 256 checksum:

e72151c63d00df3f1eb4a95ab8895a3672745aa30894b513fbd7c7b8e9d22448

下载总次数 7,166,186

这个版本 35,217

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: