RubyGems Navigation menu

unicode_utils 1.0.0

additional Unicode aware functions for Ruby 1.9

版本列表:

  1. 1.4.0 - September 30, 2012 (429.5 KB)
  2. 1.3.0 - March 07, 2012 (427.5 KB)
  3. 1.2.2 - November 27, 2011 (400.5 KB)
  4. 1.1.2 - November 18, 2011 (323.0 KB)
  5. 1.0.0 - July 25, 2009 (280.5 KB)
显示所有 (10 个版本)

所有者:

作者:

  • Stefan Lang

SHA 256 checksum:

4bd2cf6db07e1dadd8511c7647795fe927111c36cdb7a6df05935159c6cc7dc6

下载总次数 32,593,016

这个版本 54,489

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 1.9.1

相关链接: