RubyGems Navigation menu

vagrant-dns 0.2.2

vagrant-dns is a vagrant plugin that manages DNS records associated with local machines.

版本列表:

  1. 2.2.0 - November 29, 2018 (17.5 KB)
  2. 2.1.0 - January 16, 2018 (15.5 KB)
  3. 2.0.0 - October 19, 2017 (14.0 KB)
  4. 2.0.0.rc1 - June 30, 2017 (14.0 KB)
  5. 1.1.0 - April 19, 2017 (13.5 KB)
  6. 0.2.2 - May 03, 2012 (8.5 KB)
显示所有 (19 个版本)

所有者:

作者:

  • Florian Gilcher

SHA 256 checksum:

e1b9fa6e04eb0131c38a055c6bd1a658bceb1587a52cb826263c4891d4b56e60

下载总次数 39,059

这个版本 1,762

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: