RubyGems Navigation menu

vagrant 0.7.0

Vagrant is a tool for building and distributing virtualized development environments.

版本列表:

 1. 1.5.0 - March 13, 2014 (6.0 KB)
 2. 1.0.7 - March 14, 2013 (985.0 KB)
 3. 1.0.6 - January 24, 2013 (985.5 KB)
 4. 1.0.5 - September 19, 2012 (984.0 KB)
 5. 1.0.4 - September 14, 2012 (982.5 KB)
 6. 0.7.0 - January 19, 2011 (118.0 KB)
显示所有 (71 个版本)

Runtime 依赖关系 (9):

 • archive-tar-minitar = 0.5.2
 • erubis ~> 2.6.6
 • i18n ~> 0.5.0
 • json ~> 1.4.6
 • mario ~> 0.0.6
 • net-scp ~> 1.0.4
 • net-ssh ~> 2.0.23
 • thor ~> 0.14.6
 • virtualbox ~> 0.8.2
 • Development 依赖关系 (4):

  所有者:

  作者:

  • Mitchell Hashimoto, John Bender

  SHA 256 checksum:

  3f1c01175bfcced5e1c4c153cd3ab280d36d77f910d67e0fa39510fd80ea63a4

  下载总次数 1,499,112

  这个版本 3,115

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可s:

  需要的 Ruby 版本:

  需要的 RubyGems 版本: >= 1.3.6

  相关链接: