RubyGems Navigation menu

vlc-client 0.0.7

vlc-client allows to control VLC media player over TCP

版本列表:

  1. 0.0.7 - January 23, 2017 (16.0 KB)
  2. 0.0.6 - August 03, 2016 (15.5 KB)
  3. 0.0.5 - April 17, 2015 (16.0 KB)
  4. 0.0.4 - March 19, 2014 (15.5 KB)
  5. 0.0.3 - January 11, 2014 (15.0 KB)
显示所有 (10 个版本)

所有者:

作者:

  • Miguel Guinada

SHA 256 checksum:

c881543ac5f28701ff0a6de6f77e1abbfbb4d386f52662398766fdc32200128b

下载总次数 14,486

这个版本 1,509

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: