RubyGems Navigation menu

wagn 1.14.6

a wiki approach to stuctured data, dynamic interaction, and web design

版本列表:

  1. 1.21.1 - February 15, 2018 (1.4 MB)
  2. 1.21.0 - June 27, 2017 (1.4 MB)
  3. 1.20.4 - April 15, 2017 (1.4 MB)
  4. 1.20.3 - April 13, 2017 (1.4 MB)
  5. 1.20.2 - March 02, 2017 (1.4 MB)
  6. 1.14.6 - January 20, 2015 (2.1 MB)
显示所有 (77 个版本)

作者:

  • Ethan McCutchen, Lewis Hoffman, Gerry Gleason

所有者:

SHA 256 checksum:

bf8d4ca8142970081189856b7aea24345223b8f243928aec665b564f14b48a6c

下载总次数 83,178

这个版本 1,062

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

GPL

需要的 Ruby 版本: >= 1.8.7

相关链接: