RubyGems Navigation menu

wechat 0.1.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.14.0 - September 15, 2021 (58.5 KB)
  2. 0.13.3 - June 18, 2021 (58.0 KB)
  3. 0.13.2 - April 21, 2021 (58.0 KB)
  4. 0.13.1 - March 15, 2021 (57.5 KB)
  5. 0.13.0 - March 03, 2021 (57.5 KB)
  6. 0.1.1 - May 21, 2013 (5.5 KB) 已废弃
显示所有 (81 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Liu Xianning

SHA 256 checksum:

6ef9c59dc736e7cf5efb120a760047d448e58849687c0c4f2c205a2315f02cb2

下载总次数 137,941

这个版本 933

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: