RubyGems Navigation menu

workpattern 0.0.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.6.0 - February 25, 2021 (21.0 KB)
  2. 0.5.0 - October 19, 2016 (21.5 KB)
  3. 0.4.0 - May 23, 2014 (21.5 KB)
  4. 0.3.6 - March 25, 2014 (28.0 KB)
  5. 0.3.5 - September 30, 2013 (28.0 KB)
  6. 0.0.1 - March 24, 2009* (36.5 KB) 已废弃
显示所有 (13 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Barrie Callender

SHA 256 checksum:

ac3ee0aef458bcb1684fb250c06a9ee6da9b2c75df67cd5a477100aff484d99d

下载总次数 30,390

这个版本 810

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: